fbpx

Členská karta BASIC

 

 • Členská karta slúži klientovi ako kreditná karta, na ktorú je možné nabiť kredit a zároveň aj ako ktorákoľvek permanentka do rege-centra.
 • Karta oprávňuje držiteľa na využitie zníženej ceny mesačnej permanentky a jednorázového vstupu do fitness centra (30€, 3,20€).
 • Držiteľ karty má zľavu na všetok zakúpený tovar vo výške 5% a na všetky regeneračno-relaxačné služby vo výške 10%.
 • Držiteľ karty má nárok na využite zvýhodnenej ceny na tovar/službu v pravidelnej mesačnej akcii.
 • Kredit na kartu sa môže dobíjať len v hodnotách zaokrúhlených na celé desiatky.
 • Hodnota 1 kreditu na karte sa rovná hodnote 1€.
 • Poplatok za členskú kartu: Prvý mesiac je členské ZADARMO! ak sa po uplynutí tejto doby klient rozhodne aj naďalej využívať výhody členskej karty, účtuje sa poplatok 5€/rok
 • Platnosť kreditu na karte je 1 rok od jeho zakúpenia!
 • Členská karta je neprenosná!

Členská karta PREMIUM

 

 • Členská karta slúži klientovi ako kreditná karta, na ktorú je možné nabiť kredit a zároveň aj ako ktorákoľvek permanentka do rege-centra.
 • Karta oprávňuje držiteľa na využitie zníženej ceny mesačnej permanentky a jednorázového vstupu do fitness centra.(27€, 2,90€).
 • Držiteľ karty má zľavu na všetok zakúpený tovar vo výške 10% a na všetky regeneračno-relaxačné služby vo výške 20%.
 • Držiteľ karty má nárok na využite zvýhodnenej ceny na tovar/službu v pravidelnej mesačnej akcii.
 • Kredit a všetky výhody členskej karty PREMIUM môžu súčasne využívať 2 osoby (druhou osobou sa rozumie: manžel/manželka, druh/družka, syn/dcéra).
 • Kredit na kartu sa môže dobíjať len v hodnotách od 100€ vyššie.
 • Hodnota 1 kreditu na karte sa rovná hodnote 1€.
 • Poplatok za členskú kartu: Prvý mesiac je členské ZADARMO! ak sa po uplynutí tejto doby klient rozhodne aj naďalej využívať výhody členskej karty, účtuje sa poplatok 20€/rok
 • Platnosť kreditu na karte je 1 rok od jeho zakúpenia!
 • Členská karta je neprenosná!