lu-han

Kvalifikácia:

kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa SAKT

Špecializácia na športy:

fitness, posilňovanie, kondičný tréner, redukcia hmotnosti