richard-lipnicky

Študent UMB v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (kondičný tréner)

Kvalifikácia:

Kondičný tréner 4. stupňaTréner plávania 2. stupňa

Zahraničné skúsenosti:

2 mesačná prax – Gold`s Gym (USA) 1 mesačná prax – Fitness one (India)

Profesijné zameranie:

Kondičná príprava výkonnostných športovcov, hypertrofia svalstva, redukcia hmotnosti a tuku, kruhový tréning , základy vzpierania,  kompenzačné cvičenia (športy s jednostranným zaťažením), rekreační športovci s bolesťami chrbtice, kĺbov, konzultácie stravovacích programov

V minulosti:

Ako študent Katedry telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici som mal možnosť absolvovať kurzy školu drepu, funkčného tréningu realizovaních asociáciou SAKT.V mladosti reprezentant v hokejbale s najväčším úspechom majstra sveta v kategórii do 18 rokov.